Pematuhan Center

Exporting/Importing of Produks

Peraturan Tatacara & Tingkah Laku Amway diwujudkan untuk mendukung standard tingkah laku yang perlu bagi menyokong dan memelihara faedah-faedah Pelan Penjualan & Pemasaran Amway secara sama rata kepada semua Pemilik Perniagaan Amway (ABO).

1. Mengapakah mengeksport/mengimport dan menjual produk Amway dari Malaysia ke negara-negara lain atau sebaliknya dilarang?
  Larangan ini adalah penting atas sebab-sebab berikut:
 
a) Untuk memberikan peluang perniagaan yang adil kepada semua ABO Amway dan mendukung perdagangan yang adil dalam perniagaan ini.
   
b) Untuk melindungi perniagaan dan reputasi Amway.
   
c) Tindakan sedemikian boleh menyebabkan peragaan produk di kedai runcit, yang melanggar Seksyen 4.3, yang boleh membawa akibat yang serius terhadap ABO yang melanggar peraturan ini.
   
d) Sekatan oleh peraturan mengenai pembungkusan, pelabelan, kandungan bahan dan perumusan.
   
e) Duti kastam dan eksais dan undang-undang lain yang berkaitan.
   
f) Liabiliti produk.
   
g) Perlindungan nama dagang dan tanda dagang.
   
h) Keperluan pendaftaran produk untuk menjual semula secara sah produk di negara ini.
   
i) Kandungan bahan maklumat atau keperluan bahasa.
   
   
2. Bolehkah saya menghantar, membekal atau menjual produk Amway yang dibeli di Malaysia ke Brunei dan Singapura memandangkan kesemuanya beroperasi sebagai Barisan Penajaan tunggal?
  Menjual produk Amway di negara-negara tersebut, sama ada secara langsung atau tidak langsung, merupakan aktiviti merentas sempadan yang dilarang sama sekali, dan melanggar Peraturan Tatacara & Tingkah Laku Amway. Oleh itu, semua ABO Amway hanya boleh memesan dan membekal/menjual produk di negara di mana mereka sedang beroperasi.
   
   
3. Apakah yang perlu saya lakukan jika pelanggan saya mahu membeli produk tertentu secara pukal?
  Anda dinasihatkan agar berwaspada dan mengambil tahu tentang aktiviti peruncitan pelanggan dan juga ABO bawahan anda kerana ketidakpatuhan boleh mengaitkan dan memberi kesan kepada anda.
   
   
4. Di manakah saya boleh mengetahui dengan lebih lanjut mengenai peraturan ini?
  Sila rujuk Seksyen 4.3 dan Seksyen 4.16 Peraturan Tatacara & Tingkah Laku Amway dalam Manual Perniagaan Amway, halaman 33 dan 34. Kami memohon kerjasama anda untuk melaporkan sebarang insiden tersebut melalui e-mel kepada MyHelpDesk@amway.com, dan untuk memberikan bukti salah laku tersebut kepada Syarikat.

 

"Organisasi bertaraf dunia mendapat kekuatannya, kestabilannya, semangatnya dan kejayaannya melalui nilai-nilai yang diamalkannya."
Rich DeVos,

Pengasas Bersama Amway