Pematuhan Center

Log masuk Privasi untuk Pelanggan

Notis Privasi Laman Web Amway

Notis Privasi Laman Web ini menjelaskan bagaimana Amway Malaysia Sdn. Bhd. yang beralamat di No. 28, Jalan 223, 46100 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia (kemudian dari ini disebut “Amway” atau “kami”) menggunakan data peribadi yang dikumpul atau diterima daripada pelawat (“Pelawat” atau “anda”) laman web ini (“Laman Web”). Ia juga menjelaskan bagaimana kami menggunakan data peribadi yang dikumpul semasa anda mendaftar sebagai Pelanggan (“Pelanggan”). Ia menjelaskan bagaimana kami mengumpul atau menerima data peribadi anda, jenis data peribadi yang kami proses, bagaimana kami menggunakan, berkongsi dan melindungi data ini, berapa lama kami menyimpan data ini, hak-hak anda berhubung pemprosesan data peribadi anda dan bagaimana anda boleh menghubungi kami mengenai amalan privasi kami.

Jika anda seorang Pemilik Perniagaan Amway (“ABO”), sila baca Notis Privasi ABO kami, yang merangkumi maklumat mengenai bagaimana kami memproses data peribadi anda apabila anda log masuk ke Laman Web sebagai seorang ABO atau Ahli.


Bagaimana Kami Mengumpul atau Menerima Data Peribadi daripada Anda Apabila anda Melawat Laman Web

Amway mengumpul data peribadi daripada anda melalui penggunaan Laman Web oleh anda dalam pelbagai cara.

Anda boleh memilih untuk mengemukakan data peribadi anda dan maklumat lain kepada kami melalui pelbagai saluran komunikasi yang disediakan di halaman “Hubungi Kami” di dalam Laman Web, sebagai contoh, alamat e-mel, nombor telefon atau borang dalam talian Amway.

Apabila kami meminta anda memberikan kami data peribadi anda, kami akan menyatakan sama ada penyediaan data peribadi tersebut adalah keperluan statutori atau kontraktual, atau keperluan yang amat penting untuk mengikat dan/atau memudahkan kontrak, serta sama ada anda diwajibkan untuk menyediakan data peribadi dan kemungkinan akibat kegagalan untuk menyediakan data peribadi tersebut.

Kami juga menggunakan kuki atau teknologi seumpamanya yang mengumpul maklumat penggunaan Laman Web tertentu apabila anda mengakses, melihat dan menggunakan Laman Web itu. Kuki ialah fail data yang diletakkan pada komputer atau peranti mudah alih apabila ia digunakan untuk melawat laman web. Kami tidak membolehkan pihak ketiga meletakkan kuki pada peranti anda. Selagi anda tidak log masuk ke perkhidmatan kami, data anda adalah tanpa nama dan kami tidak boleh mengaitkan sebarang maklumat yang dikemukakan kepada anda. Melalui kuki yang disenaraikan di atas di bahagian “Bagaimana Kami Mengumpul atau Menerima Data Peribadi daripada Anda” kami mengumpul maklumat berhubung penggunaan laman web oleh anda, alamat IP, jenis pelayar dan sistem pengendalian. Selain itu, untuk memproses pembelian dalam talian anda, kami boleh mengumpul maklumat pembayaran anda dan maklumat berkenaan pilihan produk serta tingkah laku pembelian anda.

Di samping itu, melalui saluran komunikasi yang disediakan di halaman “Hubungi Kami” di dalam Laman Web ini kami mengumpul butiran hubungan anda seperti nama, alamat e-mel, alamat, nombor telefon dan nombor faks anda. Kami juga memproses maklumat mengenai panggilan yang anda buat ke pusat panggilan kami (cth., merakam panggilan). Anda juga boleh memberikan data lain yang berkaitan dengan pertanyaan atau komen anda secara sukarela. Walau bagaimanapun, kami menggalakkan anda supaya tidak memberikan data peribadi yang selanjutnya mengenai anda selain yang diperlukan dalam usaha kami memberi maklum balas yang sesuai kepada pertanyaan atau komen anda.


Bagaimana Kami Mengumpul atau Menerima Data Peribadi daripada Anda Apabila Anda Mendaftar Sebagai Pelanggan

Amway mengumpul dan menerima data peribadi daripada Pelanggannya dalam pelbagai cara.

Kami mengumpul data peribadi daripada anda apabila anda mendaftar sebagai Pelanggan di laman web kami. Anda juga boleh memilih untuk mengemukakan data peribadi anda dan maklumat lain kepada kami melalui pelbagai saluran komunikasi yang disediakan di halaman “Hubungi Kami” di dalam Laman Web kami, sebagai contoh, alamat e-mel, nombor telefon atau borang dalam talian Amway.


Jenis Data Peribadi yang Kami Kumpul Daripada Pelanggan

Pendaftaran: Jika anda mendaftar sebagai Pelanggan secara langsung dengan Amway, kami boleh mengumpul data peribadi berikut daripada anda:

 • Maklumat hubungan (cth., nama, alamat surat-menyurat atau e-mel, nombor faks dan telefon);
 • Tarikh lahir;
 • Maklumat log masuk termasuk Nama Penggguna, ID Amway dan Kata Laluan; dan
 • Maklumat pembayaran (cth., nombor akaun bank atau kad kredit);
 • Pilihan produk, tabiat pembelian, sejarah pembelian dan tingkah laku berbelanja;
 • Maklumat berkenaan panggilan yang anda buat ke pusat panggilan (cth., rakaman panggilan); dan
 • Pilihan komunikasi.

Log masuk sebagai Pelanggan: Jika anda log masuk ke Laman Web kami juga menggunakan kuki atau teknologi seumpamanya yang mengumpul maklumat Laman Web tertentu apabila anda mengakses, melihat dan menggunakan Laman Web.

Menghubungi Kami: Di samping itu, kami mengumpul maklumat hubungan anda seperti nama, alamat e-mel, alamat, nombor telefon dan/atau faks anda apabila anda berkomunikasi dengan kami melalui pelbagai saluran komunikasi. Anda juga boleh memberikan data lain yang berkaitan dengan pertanyaan atau komen anda secara sukarela. Walau bagaimanapun, kami menggalakkan anda supaya tidak memberikan data peribadi yang selanjutnya mengenai anda selain yang diperlukan dalam usaha kami memberi maklum balas yang sesuai kepada pertanyaan atau komen anda.

Syarikat Gabungan Amway: Kami juga boleh menerima data peribadi daripada syarikat gabungan Amway.

Kami boleh mengumpul data peribadi jenis lain dalam keadaan tertentu sahaja. Jika kami perlu memproses jenis data peribadi lain mengenai anda, kami akan memastikan bahawa anda dimaklumkan tentang pemprosesan data peribadi anda dan terdapat asas undang-undang yang sah untuk berbuat demikian (cth. kebenaran anda).


Bagaimana Kami Memproses Data Peribadi yang Kami Kumpul Daripada Pelanggan

Kami hanya memproses data peribadi anda setakat yang diperlukan (i) untuk pelaksanaan perjanjian anda dengan kami atau bagi mengambil langkah-langkah atas permintaan anda sebelum mengikat perjanjian dengan kami; (ii) untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami; (iii) untuk tujuan kepentingan kami yang sah, termasuk mengendalikan, menilai dan mempertingkatkan perniagaan kami; mencegah dan melindungi kami dan orang lain daripada penipuan, urus niaga tanpa kebenaran, tuntutan dan liabiliti lain; dan memastikan pematuhan dasar syarikat dan standard industri. Untuk syarikat seperti Amway yang mempunyai operasi perniagaan global, pemprosesan data peribadi rakan niaga untuk tujuan pentadbiran dalaman biasanya dianggap juga sebagai kepentingan yang sah. Sebagaimana yang dikehendaki di bawah undang-undang, kami telah mengimbangi kepentingan perniagaan kami yang sah dengan teliti terhadap hak perlindungan data anda; atau (iv) untuk tujuan yang dibenarkan di bawah undang-undang tempatan termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 (“PDPA”) dan versinya yang berkenaan.

Khususnya, kami memproses data peribadi yang kami peroleh tentang anda untuk:

 • Mengurus pendaftaran anda sebagai Pelanggan;
 • Membuka dan mengurus akaun dalam talian anda;
 • Menangani komen dan pertanyaan anda;
 • Memproses pesanan produk atau perkhidmatan anda;
 • Berkomunikasi dengan anda;
 • Menghubungkan anda dengan ABO anda (termasuk memberi nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel anda, sejarah pembelian dan membeli kepada ABO anda);
 • Mengendalikan, menilai dan mempertingkatkan perkhidmatan kami dan memudahkan anda dalam penggunaan laman web kami;
 • Melaksanakan aktiviti perakaunan, pengauditan, pengebilan dan kutipan; dan
 • Mematuhi keperluan undang-undang yang terpakai, standard industri dan dasar kami.


Bagaimana Kami Berkongsi Data Peribadi

Amway tidak menjual, menyewa atau mendagangkan data peribadi anda. Amway berkongsi data peribadi anda hanya dengan:

 • Entiti-entiti dalam kumpulan Amway yang kepadanya adalah secara munasabah perlu bagi Amway mendedahkan data peribadi;
 • ABO, untuk membolehkan komunikasi mengenai produk, perkhidmatan dan pesanan berkaitan dengan Perniagaan Amway;
 • Pembekal penyelesaian Infrastruktur atau Platform atau Perisian sebagai satu Perkhidmatan, perkhidmatan pembangunan perisian, perkhidmatan penyelenggaraan sistem maklumat, perkhidmatan pengurusan rekod atau perkhidmatan pemasaran di dalam, atau di luar Malaysia atau pasaran tempatan anda; dan
 • Pihak berkuasa kerajaan atau pihak ketiga yang lain, jika dikehendaki di bawah undang-undang atau secara munasabah perlu untuk melindungi hak, kepentingan undang-undang, harta dan keselamatan orang lain atau kita sendiri.


Pemindahan Data Antarabangsa

Kami memindahkan data peribadi yang kami kumpul mengenai anda kepada entiti-entiti dalam kumpulan Amway, termasuk syarikat induk Amway, Alticor Inc. Ada di antaranya terletak di negara-negara selain daripada negara di mana data berkenaan pada asalnya dikumpul. Kami memindahkan data peribadi yang kami kumpul mengenai anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin terletak di luar negara di mana data berkenaan pada asalnya dikumpul, dan memproses data peribadi bagi pihak kami atau entiti-entiti kumpulan Amway.

Undang-undang di negara-negara berkenaan mungkin tidak mempunyai tahap perlindungan data yang sama dengan negara di mana anda mula-mula memberikan data itu. Apabila kami memindahkan data peribadi anda ke negara-negara lain, kami akan melindungi data berkenaan sebagaimana dijelaskan dalam Notis Privasi ini dan mengikut undang-undang yang terpakai.

Amway telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan data peribadi anda dilindungi secukupnya termasuk dengan meminta pembekal perkhidmatan pihak ketiga mengakujanji bahawa ia hanya akan menggunakan data peribadi untuk menyediakan perkhidmatan kepada Amway atau syarikat gabungannya dan akan menyediakan perlindungan keselamatan teknikal dan organisasi yang bersesuaian bertujuan untuk melindungi data peribadi daripada kemusnahan, kehilangan, pemindaan, akses, pendedahan atau penggunaan yang tidak disengajakan, menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran.

Sila hubungi kami dengan menggunakan maklumat hubungan kami di bawah, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan perlindungan yang kami sediakan untuk melindungi data peribadi anda apabila dipindahkan ke luar negara anda (termasuk cara mendapatkan salinan atau merujuk perlindungan ini).

Kami berusaha untuk memastikan bahawa negara-negara ini menyediakan standard perlindungan yang setanding dengan yang disediakan di bawah PDPA.


Bagaimana Kami Melindungi Data Peribadi

Kami menyediakan perlindungan keselamatan teknikal dan organisasi yang bersesuaian bertujuan untuk melindungi data peribadi yang kami proses daripada kemusnahan, kehilangan, pemindaan, akses, pendedahan atau penggunaan yang tidak disengajakan, menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran.


Berapa Lama Kami Menyimpan Data Peribadi

Kami menyimpan data peribadi hanya selama mana yang difikirkan perlu untuk memenuhi tujuan kami mengumpul data tersebut (lihat di atas di bawah “Bagaimana Kami Menggunakan Data Peribadi yang Kami Kumpul”), kecuali jika dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang. Sila hubungi kami dengan menggunakan maklumat hubungan kami di bawah, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai amalan penyimpanan data kami.


Pautan ke Laman Web Lain

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang mana maklumat dan amalan privasi adalah berbeza daripada kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap maklumat atau amalan privasi yang digunakan oleh pihak ketiga berkenaan. Kami menggalakkan anda membaca pernyataan privasi semua laman web pihak ketiga sebelum menggunakan laman web berkenaan atau mengemukakan sebarang data peribadi atau sebarang maklumat lain pada atau melalui laman web berkenaan.


Kemas Kini Notis Privasi Ini

Amway berhak mengubah Notis Privasi Laman Web ini pada bila-bila masa. Jika kami mengubah Notis Privasi Laman Web ini kami akan mengemaskini tarikh kuat kuasa dan perubahan berkenaan akan berkuat kuasa sebaik sahaja disiar. Kami menggalakkan anda agar selalu menyemak Notis Privasi Laman Web.


Hak Anda

Hak anda di bawah undang-undang terpakai boleh merangkumi akses kepada data peribadi yang kami proses mengenai anda, hak untuk membetulkan atau memadam data peribadi berkenaan, hak untuk menyekat pemprosesan data peribadi anda, serta hak untuk kemudahalihan data. Apabila kami telah memperoleh kebenaran anda untuk memproses data peribadi anda, anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Ini tidak akan menjejaskan kesahan pemprosesan yang telah berlaku berdasarkan persetujuan anda sebelum penarikan balik tersebut. Untuk melaksanakan hak-hak ini, anda hendaklah membuat permintaan bertulis dengan menggunakan maklumat hubungan kami di bawah. Jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan permintaan anda, anda boleh membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan.

Apabila kami memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, anda berhak untuk membantah pada bila-bila masa pemprosesan berkenaan, termasuk untuk tujuan pemprofilan setakat yang berkaitan dengan pemasaran langsung. Jika anda membantah pemprosesan untuk tujuan pemasaran langsung, kami tidak akan memproses lagi data peribadi anda untuk tujuan berkenaan.


Bagaimana Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan berhubung Notis Privasi ini, jika anda ingin mengemaskini maklumat yang kami ada mengenai anda, atau untuk melaksanakan hak-hak anda, anda boleh menghubungi Amway melalui myhelpdesk@amway.com atau melalui surat: 28, Jalan 223, 46100 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia atau anda boleh menghubungi Evy Loh di privacyoffice@amway.com.

www.amwayglobal.com/privacy-notice/malaysia/#abo
www.amwayglobal.com/privacy-notice/malaysia/

Dikemaskini pada Disember 2019