Mendaftar sebagai Pemilik Perniagaan AMWAY (ABO)

Selamat datang ke AMWAY! Anda sedang mengambil langkah pertama untuk mendaftar sebagai Pemilik Perniagaan AMWAY (ABO). Di AMWAY kami memperkasa individu, mencipta perubahan positif, membina pasukan dan memberi solusi. Sebagai ABO, anda mengawal hidup anda sendiri, disokong penuh oleh syarikat dan rangkaian produk yang boleh dipercayai.

* Medan wajib

Maklumat Asas

Ruangan warganegara tidak dipilih. Anda perlu menjadi warganegara atau penduduk tetap untuk memohon Pemilikan ABO.
Ruangan umur tidak dipilih. Anda perlu berumur 18 tahun atau ke atas untuk memohon menjadi ABO.
Status perkahwinan tidak dipilih.
ABO yang menaja tidak dipilih.

Butiran Penaja Antarabangsa/Perniagaan Berbilang*

Nombor ABO tidak boleh dibiarkan kosong. Nombor ABO tidak sah.
Nama ABO tidak boleh dibiarkan kosong. Nama ABO tidak sah.
Negara tidak boleh dibiarkan kosong
Saya smengenali Penaja Antarabangsa ini secara peribadi dan mengakui beliau ialah orang yang memperkenalkan perniagaan AMWAY kepada saya. Saya bersetuju untuk ditaja secara antarabangsa oleh penaja yang dikenal pasti ini dan pilihan Penaja Angkat saya.

* Medan wajib

Butiran Peribadi *

Nama tidak boleh dibiarkan kosong. Nama tidak sah
Sekiranya permohonan anda adalah di bawah bekas ABO atasan atau bawahan anda, permohonan itu mestilah mengikut peruntukan Seksyen 6.4.3. Permohonan anda tidak berjaya. Sila hubungi Rekod ABO di + 603-7946 2150/2154 (untuk Malaysia) atau +673 223 9281 (untuk Brunei) (Isnin hingga Jumaat: 8:30 pagi hingga 5:30 petang). Jenis pengenalan tidak dipilih. No. pengenalan tidak boleh dibiarkan kosong. Nombor pengenalan tidak sah. Pengenalan pasangan tidak boleh sama dengan pengenalan. Anda tidak boleh memohon dengan nombor pengenalan ini. Anda perlu berumur 18 tahun ke atas untuk memohon pemilikan ABO.
Berikan tarikh lahir You need to be 18 years or above to apply for ABOship Sila masukkan tarikh dalam format tarikh yang betul hh bb tttt Sila berikan tarikh yang sah. register.dob.invalid.NRIC.date
Jantina tidak dipilih
Bangsa tidak dipilih
No. telefon mudah alih tidak boleh dibiarkan kosong. No. telefon mudah alih tidak sah. No. telefon mudah alih Singapura tidak sah No. telefon boleh mempunyai maksimum 14 digi No. telefon hendaklah mempunyai minimum 7 digi register.mobile.singapore.min.length
E-mel tidak boleh dibiarkan kosong. Sila masukkan alamat e-mel yang sah. ID e-mel telah wujud.

Nama Pasangan *

Nama pasangan tidak boleh dibiarkan kosong. Nama pasangan tidak sah.
Jantina tidak dipilih Jantina pasangan tidak boleh sama seperti jantina pemohon utama
Sekiranya permohonan anda adalah di bawah bekas ABO atasan atau bawahan anda, permohonan itu mestilah mengikut peruntukan Seksyen 6.4.3. Permohonan anda tidak berjaya. Sila hubungi Rekod ABO di + 603-7946 2150/2154 (untuk Malaysia) atau +673 223 9281 (untuk Brunei) (Isnin hingga Jumaat: 8:30 pagi hingga 5:30 petang). Ruangan pengenalan pasangan tidak dipilih. Nombor pengenalan pasangan tidak boleh dibiarkan kosong. Nombor pengenalan pasangan tidak sah. Pengenalan pasangan tidak boleh sama dengan pengenalan. Anda tidak boleh memohon dengan nombor pengenalan ini. Anda perlu berumur 18 tahun ke atas untuk memohon pemilikan ABO.
Berikan tarikh lahir You need to be 18 years or above to apply for ABOship Sila berikan tarikh yang sah. Sila masukkan tarikh dalam format tarikh yang betul hh bb tttt register.dob.invalid.NRIC.date

Pendaftaran Alamat*

Alamat 1 tidak boleh dibiarkan kosong. Alamat Tidak Sah, hanya A-Z a-z 0-9 #/,'- :.& aksara diterima
Alamat Tidak Sah, hanya A-Z a-z 0-9 #/,'- :.& aksara diterima
Alamat Tidak Sah, hanya A-Z a-z 0-9 #/,'- :.& aksara diterima
Poskod tidak boleh dibiarkan kosong. Poskod tidak sah.
Bandar tidak boleh dibiarkan kosong. Sila masukkan nilai untuk medan ini.
Negeri tidak boleh dibiarkan kosong.

Butiran penaja ABO saya *

Sila masukkan 3 huruf pertama pada nama akhir ABO penaja

Nombor penaja tidak boleh dibiarkan kosong. Nombor penaja tidak sah.
Penaja tidak boleh dibiarkan kosong. Nama penaja tidak sah. Sila masukkan 3 huruf pertama pada nama akhir ABO penaja


Dengan klik 'Serah', anda dengan ini mengesahkan maklumat yang diberi oleh anda ialah tulen.