PEMULANGAN DAN BAYARAN BALIK

Amway Promise


AMWAYPROMISE ialah platform komunikasi perlindungan pengguna global kami. Matlamat kami adalah untuk memberikan perkhidmatan pelanggan dan perlindungan pengguna yang paling menyeluruh dalam industri jualan langsung.

Industri jualan langsung dikawal sendiri oleh Kod Etika yang digariskan oleh Persekutuan Persatuan Jualan Langsung Dunia (WFDSA) yang menyatakan bahawa syarikat jualan langsung dan penjual bebas tidak boleh menggunakan amalan jualan yang mengelirukan atau tidak adil.

Kebanyakan negara juga mempunyai kod etika Persatuan Jualan Langsung sendiri yang disesuaikan dengan Kod WFDSA di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Amway mematuhi kod ini melalui perlindungan penggunanya dan disepadukan oleh AMWAYPROMISE di bawah tonggak berikut:

Peluang Berkos Rendah dan Berisiko Rendah
Menjanjikan syarat pembelian sifar dan yuran pendaftaran minimum bagi pemilik perniagaan baru.
Kami percaya bahawa semua orang berhak mendapat peluang untuk maju ke hadapan. Oleh itu, kami berjanji untuk sentiasa menyediakan peluang yang berkos dan berisiko rendah.
Program Waranti
Ketenangan fikiran dengan produk Amway.
Kami yakin dengan kualiti produk tahan lama yang kami tawarkan. Malah kami menyediakan pelbagai perkhidmatan inovatif, pembaikan dan program waranti yang membolehkan anda menangani sebarang masalah yang dihadapi dengan mudah jika produk anda bermasalah.
Perkhidmatan Pelanggan
Sokongan yang anda boleh harapkan.
Kami tahu bahawa anda pasti mempunyai soalan untuk diajukan dan kami ada jawapannya. Untuk ABO dan pengguna, Amway komited untuk menyediakan perkhidmatan terbaik sama ada secara bersemuka, melalui telefon atau dalam talian.
Hak untuk Mengetahui
Pengetahuan adalah kekuasaan.
Kami berjanji untuk menyampaikan dengan jelas dan memudahkan semua maklumat untuk diakses yang berkaitan perlindungan pelanggan di atas serta polisi Beli Balik Inventori dan Tempoh Bertenang.
Jaminan Kepuasan 100% selama 90 hari*
Membantu memastikan kepuasan dengan produk atau peluang kami.
Sekiranya anda mendapati produk yang anda beli dan guna itu tidak memuaskan, anda boleh memulangkan produk berkenaan dalam masa 90 hari dari tarikh pembelian. Anda akan ditawarkan pilihan untuk memulangkan produk itu tanpa caj, menerima kredit penuh bagi produk yang dipulangkan untuk pembelian produk jenama Amway yang lain, atau menerima bayaran balik bagi harga pembelian penuh. Kandungan produk hendaklah sekurang-kurangnya 80% penuh untuk layak dipulangkan.

Jaminan ini tidak terpakai kepada:

Produk yang sengaja dirosakkan atau disalahgunakan.
Produk tahan lama Amway (Barangan Berharga Tinggi) seperti Sistem Rawatan Air eSpring, Penulen Udara Atmosphere SKY & Mini dan Atmosphere DRIVE yang dilindungi oleh waranti pengilang yang berasingan.
Barangan Katalog Personal Shoppers & produk XS, premium, BSA, alat bantu jualan, edisi khas, barangan bermusim, produk yang NLA atau tamat tempoh.
Pemulangan produk Amway yang dibeli daripada penjual yang tidak sah (platform dalam talian atau kedai runcit) tidak akan diterima. Ia tidak akan dilindungi oleh Jaminan Kepuasan Amway atau waranti. Amway tidak akan menjamin keaslian, kualiti produk atau menerima aduan mengenai masalah berkaitan produk.


*Kemas kini tersebut berkuat kuasa mulai 1 Jun 2021.


Jaminan Kepuasan 100% 90 hari*

Membantu memastikan kepuasan terhadap produk atau peluang kami.

Jika anda tidak mendapat apa yang anda harapkan daripada peluang atau produk Amway anda – maklumkan kepada kami dan kami akan berusaha tanpa jemu bagi memastikan anda 100% berpuas hati. Sekiranya anda mendapati produk yang anda beli dan gunakan itu tidak memuaskan, anda boleh memulangkan produk tersebut dalam tempoh 90 hari kalendar dari tarikh penghantaran sebenar (pembelian dalam talian)/tarikh pembelian (di Kedai). Anda akan ditawarkan pilihan untuk memulangkannya tanpa sebarang caj, menerima kredit penuh apabila memulangkan produk untuk pembelian produk jenama Amway yang lain, atau menerima bayaran balik harga pembelian penuh.

*Kemas kini berkuat kuasa mulai 1 Jun 2021.


PEMULANGAN PRODUK

Produk Amway yang dibeli daripada penjual yang tidak sah (platform dalam talian atau kedai runcit) tidak akan diterima untuk pemulangan. Ia tidak akan dilindungi oleh Jaminan Kepuasan Amway atau waranti. Amway tidak akan menjamin ketulenan, kualiti produk atau menerima aduan mengenai masalah berkaitan produk. Pemulangan bagi pihak hendaklah dibuat dalam Barisan Penajaan (LOS) yang sama.

Kaedah Pemulangan Produk
Kedai & Dalam Talian Kedai Sahaja
Jaminan Kepuasan 100% 90 hari*
Pemulangan Produk Belum Digunakan dan Belum Dibuka
Pemulangan Kerana Percanggahan Penghantaran (Kerosakan, Produk yang Salah atau Kekurangan (Penghantaran)
Pemulangan Di bawah Pengurangan Stok
Pemulangan Kerana Berhenti
Pemulangan Kerana Lebihan


Jaminan Kepuasan 100% 90 hari*

Jika anda tidak berpuas hati dengan produk Amway yang telah anda beli dan guna, anda boleh memulangkan produk tersebut dalam tempoh 90 hari kalendar dari tarikh penghantaran sebenar (pembelian dalam talian)/tarikh pembelian (di Kedai). Kandungan produk hendaklah sekurang-kurangnya 80% penuh untuk layak dipulangkan.

Jaminan Kepuasan 100% 90 hari* ini tidak terpakai kepada:

Produk yang telah dirosakkan atau disalahgunakan dengan sengaja, dan/atau digunakan untuk tujuan komersial.
Produk Amway yang tahan lama (Item Berharga Tinggi) seperti Sistem Rawatan Air eSpring, Atmosphere SKY & Penulen Udara Mini dan Atmosphere DRIVE yang dilindungi oleh waranti pengilang yang berasingan.
Item Katalog Personal Shoppers & Minuman XS, premium, Bahan Sokongan Perniagaan (BSM), alat bantu jualan, item edisi terhad, bermusim, produk Tidak Dijual Lagi (NLA) atau tamat tempoh.


Sila rujuk jadual Pemulangan Produk di bawah untuk maklumat lanjut.Pemulangan Produk Belum Digunakan dan Belum Dibuka

Amway menerima pemulangan produk yang belum digunakan dan belum dibuka daripada ABO/APC di bawah kriteria berikut:

Produk mesti dalam pembungkusan asal, belum digunakan/belum dibuka dan dalam keadaan baik yang boleh dijual.
Produk mesti dipulangkan dalam tempoh 10 hari kalendar dari tarikh penghantaran sebenar (dalam talian)/tarikh pembelian (di Kedai).
Tiada ansuran EPP yang tertunggak bagi produk.


Amway tidak menerima pemulangan:

Produk NLA atau tamat tempoh.
Alat bantu jualan, bahan maklumat, item tanpa BV, premium promosi.
Produk Katalog Personal Shoppers, Minuman Tenaga XS, item edisi terhad/bermusim/perayaan.


Sila rujuk jadual Pemulangan Produk di bawah untuk maklumat lanjut.Pemulangan Kerana Percanggahan Penghantaran (Kerosakan, Produk yang Salah atau Kekurangan)

Amway menerima pemulangan produk di bawah syarat-syarat berikut atas sebab-sebab ini dan mesti dilakukan dalam tempoh 10 hari kalendar dari tarikh penghantaran sebenar:

Kekurangan produk semasa diterima.
Produk rosak semasa diterima.
Menerima produk yang salah semasa penghantaran. Pemulangan hanya diterima jika produk dalam pembungkusan asal, belum digunakan/belum dibuka dan dalam keadaan baik yang boleh dijual.
ABO/APC mesti melaporkan produk yang rosak dan/atau kekurangan produk apabila menerima kiriman (penghantaran) dalam tempoh 10 hari kalendar dari tarikh penghantaran sebenar (dalam talian)/tarikh pembelian (di Kedai).


Sila rujuk jadual Pemulangan Produk di bawah untuk maklumat lanjut.Pemulangan Di Bawah Pengurangan Stok

Amway menerima pemulangan item BV yang terkini dan dalam keadaan boleh dijual daripada ABO di bawah kriteria berikut:

Produk mesti dalam pembungkusan asal, belum digunakan/belum dibuka dan dalam keadaan baik yang boleh dijual.
Pembelian produk mesti dalam tempoh 180 hari kalendar (6 bulan) dari tarikh pembelian.


Amway tidak menerima pemulangan:

Produk NLA atau tamat tempoh.
Alat bantu jualan, bahan maklumat, item tanpa BV, premium promosi.
Produk Katalog Personal Shoppers, Minuman Tenaga XS, item edisi terhad/bermusim/perayaan.


Sila rujuk jadual Pemulangan Produk di bawah untuk maklumat lanjut.Pemulangan Kerana Berhenti

ABO yang memutuskan untuk berhenti daripada Amway dikehendaki menyerahkan penamatan keahliannya melalui www. amway.my/www.amway.com.bn. Borang pemulangan stok mesti dilengkapkan jika terdapat sebarang stok boleh dijual untuk dipulangkan.

Amway menerima pemulangan produk kerana ABO berhenti di bawah kriteria berikut:

Produk hendaklah dibeli oleh ABO yang berhenti dalam tempoh enam bulan dan mesti dalam pembungkusan asal, belum digunakan/belum dibuka dan dalam keadaan baik yang boleh dijual.
Jika pemulangan melibatkan produk Tahan Lama yang lama (cth. Penulen Udara Atmosphere) yang telah dihentikan, pembelian hendaklah tidak lebih daripada 180 hari kalendar dari pengumuman NLA.


Amway tidak menerima pemulangan:

Produk NLA atau tamat tempoh.
Alat bantu jualan, bahan maklumat, item tanpa BV, premium promosi.
Produk Katalog Personal Shoppers, Minuman Tenaga XS, item edisi terhad/bermusim/perayaan.
Produk Tahan Lama yang telah dihentikan lebih daripada 180 hari kalendar dari tarikh pengumuman NLA.


Sila rujuk jadual Pemulangan Produk di bawah untuk maklumat lanjut.Pemulangan Kerana Lebihan

Amway menerima pemulangan produk daripada ABO/APC yang menerima produk yang mereka tidak pesan dan/atau kuantiti produk yang berlebihan sebelum tarikh tamat produk. Produk mesti dalam pembungkusan asal, belum digunakan/belum dibuka dan dalam keadaan baik yang boleh dijual.


Sila rujuk jadual Pemulangan Produk di bawah untuk maklumat lanjut.PEMULANGAN PRODUK

Polisi Pemulangan Product Kaedah Pemulangan Produk Kaedah Bayaran Balik
Jaminan Kepuasan 100% 90 hari* Kedai & Dalam Talian Pemulangan Produk Secara Dalam Talian
Bayaran balik penuh akan dibuat melalui Baucar Kredit.

Pemulangan Produk di Kedai
Bayaran balik penuh akan dibuat melalui Baucaar Kredit atau Pindahan Bank.
Pemulangan Produk Belum Digunakan dan Belum Dibuka Pemulangan Produk Secara Dalam Talian
Bayaran balik penuh akan dibuat melalui Baucar Kredit.

Pemulangan Produk di Kedai
Bayaran balik penuh akan dibuat melalui Baucaar Kredit atau Pindahan Bank.
Pemulangan Kerana Percanggahan Penghantaran (Kerosakan, Produk yang Salah atau Kekurangan (Penghantaran) Pemulangan Produk Secara Dalam Talian
Bayaran balik penuh akan dibuat melalui Baucar Kredit atau Penggantian Produk (produk yang sama).

Pemulangan Produk di Kedai
Bayaran balik penuh akan dibuat melalui Baucar Kredit, Pindahan Bank.atau Penggantian Produk (produk yang sama).
Pemulangan Di Bawah Pengurangan Stok Kedai Sahaja Bayaran balik penuh akan dibuat melalui Baucar Kredit atau Pindahan Bank. Terdapat pengurangan 5% dalam Jumlah Amaun Pemulangan.
Pemulangan Kerana Berhenti Bayaran balik penuh akan dibuat melalui Pindahan Bank.
Pemulangan Kerana Lebihan -


PROSEDUR PEMULANGAN PRODUK DI KEDAI

Untuk memudahkan proses pemulangan, ABO/APC mesti menyediakan maklumat berikut semasa melengkapkan Borang Pemulangan Barangan SA112 dan mengembalikan borang tersebut bersama produk kepada Amway untuk pemprosesan lanjut:

Sebab pemulangan.
Nama dan kuantiti produk.
Nombor invois/pesanan asal.
Nama dan alamat pelanggan.
Orang yang memulangkan bagi pihak ABO/APC mestilah dalam Barisan Penajaan yang sama.
Tiada ansuran EPP yang tertunggak bagi produk.


BAYARAN BALIK MELALUI BAUCAR KREDIT ATAU PINDAHAN BANK

Di mana dinyatakan, pemulangan boleh dibayar balik dalam bentuk Baucar Kredit Amway atau pindahan bank dengan maklumat akaun bank yang diberikan.

Baucar Kredit berfungsi seperti berikut:

Baucar Kredit bukan sebahagian daripada nilai PV/BV anda. Semasa pembelian anda yang seterusnya, Baucar Kredit boleh dianggap sebagai pilihan pembayaran, manakala angka PV/BV akan ditolak dan digunakan sewajarnya.
Apabila APC memulangkan untuk baucar kredit atau bayaran balik, pemotongan PV/BV akan dikenakan kepada penaja APC atasan.


Contoh:

1. Mary membeli Produk Amway A yang berharga RM100.00 dengan PV:25 dan BV:100. Beberapa hari kemudian, beliau memulangkannya di bawah polisi Jaminan Kepuasan Amway.
2. 2. Semasa pemulangan ini, beliau mendapat Baucar Kredit bernilai RM100.00. Bagi PV dan BV beliau pula, ia akan ditunjukkan sebagai (PV:-25) dan (BV:-100).
3. Semasa pembelian yang seterusnya iaitu Produk Amway B yang berharga RM80.00, Baucar Kredit RM100 beliau boleh digunakan sebagai pilihan pembayaran. Angka PV dan BV beliau akan ditolak sewajarnya.

Pemulangan Produk A Pembelian Produk B
Harga: RM80.00
PV:20 BV:80
Baki Mary
Baucar Kredit (CV) +RM100.00 -RM80.00 RM20.00
PV -25 +20 -5
PV -100 +80 -20


*Baucar Kredit mesti ditebus dalam tempoh setahun dari tarikh pengeluarannya.


Amway berhak untuk meluluskan atau menolak berdasarkan polisi pemulangan semasa. Untuk butiran lanjut mengenai terma dan syarat pemulangan, anda boleh rujuk Talian Khidmat Pelanggan.

Pemulangan berdasarkan tindak balas yang terhasil daripada pengambilan produk dikendalikan berdasar kes demi kes. Kedua-dua produk Nutrilite dan XS mengamalkan penarikan keluar dari rak sama ada selepas 3 bulan atau 6 bulan kerana keselamatan dan kesejahteraan ABO adalah keutamaan kami. Semua produk Amway yang dijual di Malaysia dan Brunei Darussalam tidak mengandungi plasenta, khinzir atau bahan terbitannya. Produk sebenar mungkin sedikit berbeza daripada produk yang dipaparkan dalam Katalog Produk Amway disebabkan proses pengeluaran cetakan.